Pentax km Operating Guide (et)

Download
22
Enne kaamera kasutamist
1
Ekraani näidud 
Järgnevad ikoonid ilmuvad 
kaameraga töö käigus 
monitorile.
Juhised ilmuvad kaamera sisselülitamisel või režiimiketta asendi muutmisel 
monitorile 3 sekundiks (vaikimisi seadistus).
Monitor
Monitori eredust ja värvitoone on võimalik seadistada. (lk.221, lk.222)
Käivitamisel või režiimiketta kasutamisel
Indikaatorite peitmiseks valige [Guide display] väärtuseks [R Set-up 1] menüüs ‘Off’. 
(lk.220)
1
Pildistusrežiim (lk.80)
3
Kuupäev ja kellaaeg (lk.54)
2
Maailma aeg (lk.216)
(ainult kui sihtkoht on seadistatud)
Monitor
P
P
Program Automatic
Program Automatic
Exposure
Exposure
07/07/2008
07/07/2008
10:30AM
10:30AM
1
2
3
e_kb464_84percent.book  Page 22  Monday, October 6, 2008  11:03 AM