Pentax km Operating Guide (et)

Download
232
Algseadete 
taastamine (Reset)
11
Rec. Mode/Playback/Set-up Menüüde 
algväärtuste taastamine
Funktsioon taastab [A Rec. Mode], [Q Playback] ja [R Set-up] menüüde algsed 
seadistused.
1
Valige [R Set-up 2] menüüst [Reset].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Reset] menüü.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Reset].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Algsed seadistused taastuvad ning ekraanile ilmub enne menüü avamist 
olnud vaade.
Language/
, kuupäev, maailma aeg, teksti suurus, videoväljundi süsteem 
ja [A Custom Setting] menüüd jäävad puutumata.
Reset
Cancel
Reset
Back to initial settings
 
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 232  Monday, October 6, 2008  11:03 AM