Pentax km Operating Guide (et)

Download
12
Lisad
Algseaded ...................................................................236
Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid ....240
CCD sensori puhastamine ........................................243
Eraldi müüdav lisavarustus ......................................248
Veateated ....................................................................252
Probleemide lahendamine  ........................................255
Tehnilised andmed  ....................................................258
Sõnaseletused ............................................................262
Märksõnade loetelu  ...................................................267
e_kb464_84percent.book  Page 235  Monday, October 6, 2008  11:03 AM