Pentax km Operating Guide (et)

Download
238
Lisad
12
* Filtri seadistusi saab salvestada või taastada.
[R Set-up] menüü
Playback dsp. 
methd.
Bright/Dark area
P
 (väljas)
Jah
lk.168
Quick Zoom
P
 (väljas)
Jah
Multi-img dsp. stngs.
9 imgs.
Jah
lk.170
Delete All
lk.183
Üksus
Vaikeväärtus
Reset 
seadistus
Lk
Language/
Vastavalt vaikeväärtusele
Ei
lk.219
Date Adjust
Vastavalt vaikeväärtusele
Ei
lk.216
World Time
World Time setting
W (Hometown)
Jah
lk.216
Hometown (Linn)
Vastavalt vaikeväärtusele
Ei
Hometown 
(DST — suveaeg)
Vastavalt vaikeväärtusele
Ei
Destination (Linn)
Sama, mis Hometown
Ei
Destination 
(DST — suveaeg)
Sama, mis Hometown
Ei
Text Size
Vastavalt vaikeväärtusele
Ei
lk.220
Guide display
3 sec
Jah
lk.220
Folder Name
Date
Jah
lk.224
Beep
Kõik 
O
 (sees)
Jah
lk.215
Brightness Level
±0
Jah
lk.221
LCD Color Tuning
±0
Jah
lk.222
Video Output
Vastavalt vaikeväärtusele
Ei
lk.225
USB Connection
PC
Jah
lk.204
Auto Power Off
1 min
Jah
lk.225
Select battery
Auto-detect
Jah
lk.226
Reset
lk.232
Pixel Mapping
lk.228
Dust Alert
lk.244
Üksus
Vaikeväärtus
Reset 
seadistus
Lk
e_kb464_84percent.book  Page 238  Monday, October 6, 2008  11:03 AM