Pentax km Operating Guide (et)

Download
242
Lisad
12
Piirangud objektiivide kasutamisel kui avarõngas ei ole asendis s
Objektiiv
Pildistusrežiimid
Piirangud
D FA, FA, F, A, M 
(ainult objektiiv või koos 
automaatse lisavarustusega, 
nagu vaherõngas K)
c (Aperture 
Priority) režiim
Diafragma jääb avatuks sõltumata 
avarõnga asendist. Säriaeg muutub 
vastavalt täisavale kuid võib põhjustada 
särivigu. Pildiotsijas kuvatakse 
avanäidu asemel [F--].
D FA, FA, F, A, M, S (koos 
automaatse lisavarustusega, 
nagu vaherõngas K)
c (Aperture 
Priority) režiim
Pildistamine on võimalik valitud 
avaga kuid võib põhjustada särivigu. 
Pildiotsijas kuvatakse avanäidu 
asemel [F--].
Manuaalse avaga objektiivid, 
näiteks peegelobjektiiv 
(ilma lisavarustuseta)
c (Aperture 
Priority) režiim
FA, F Soft 85mm FA Soft 
28mm (ainult objektiiv)
c (Aperture 
Priority) režiim
Pildistamine on võimalik manuaalselt 
valitud avaga. Pildiotsijas kuvatakse 
avanäidu asemel [F--].
Kõik objektiivid
a (manuaalne) 
režiim
Pildistamine on võimalik manuaalselt 
valitud ava ja säriajaga. Pildiotsijas 
kuvatakse avanäidu asemel [F--]. 
Kui vajutate mc nuppu, toimub 
särimõõtmine kinnise avaga ning 
kaamera valib käsitsi määratud 
avast lähtudes sobiva säriaja. 
Kaamera töötab c (Aperture Priority) režiimis sõltumata režiimiketta asendist 
(välja arvatud a manuaalrežiim) kui avarõngas ei ole s asendis.
e_kb464_84percent.book  Page 242  Monday, October 6, 2008  11:03 AM