Pentax km Operating Guide (et)

Download
244
Lisad
12
Tolmuhoiatus (Dust Alert) on funktsioon, mis tuvastab CCD sensorilt tolmu ning kuvab 
selle asukohta monitoril visuaalselt.
Tolmutuvastuspildi saab salvestada ning kuvada sensori puhastamise ajaks (lk.246).
Enne tolmuhoiatuse kasutamist tuleb täita järgmised tingimused:
• Kaamera ees peab olema A DA, DA L, FA J objektiiv või avarõnga s (Auto) 
asendiga D FA, FA and F objektiiv.
• Avarõngas on seatud s asendisse.
• Teravustamisrežiimi hoob on asendis 
=.
1
Valige [R Set-up 3] menüüst [Dust Alert].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Dust Alert] menüü.
3
Suunake objektiiv valgele seinale 
või muule võimalikult ühtlase 
värviga pinnale ning vajutage 
päästik lõpuni alla.
Pärast pilditöötlust ilmub ekraanile 
Dust Alert menüü.
Kui ekraanile kuvatakse [NG], 
vajutage
4 nuppu ja tehke veel üks pilt.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Pilt salvestub ja ekraanile naaseb 
[R Set-up 3] menüü.
Tolmu tuvastamine CCD pinnal (Dust Alert)
MENU
Dust Alert
Check
For checking dust on the
For checking dust on the
sensor. Press the shutter
sensor. Press the shutter
release button
release button
  
SHUTTER
x 1
x 1
x 1
E x i t
E x i t
E x i t
OK
e_kb464_84percent.book  Page 244  Monday, October 6, 2008  11:03 AM