Pentax km Operating Guide (et)

Download
245
Lisad
12
• Dust Alert funktsiooni kasutamisel võib säriaeg olla äärmiselt pikk. Pidage meeles, 
et selle aja jooksul ei tohi kaamera asendit muuta, kuna vastasel juhul ei pruugi 
Dust Alert funktsioon ootuspäraselt toimida.
• Tingimustest või temperatuurist sõltuvalt ei pruugi tolmutuvastus ootuspärane olla.
• Dust Alert pilt kustutatakse 30 minuti jooksul alates pildi jäädvustamisest. Kui Dust Alert 
pildi jäädvustamisest on möödunud 30 minutit, tuleb teil teha uus Dust Alert pilt.
• Salvestatud Dust Alert pilti ei saa kuvada taasesitusrežiimis.
• Dust Alert pilti ei ole võimalik salvestada kui kaamerast puudub SD mälukaart.
• Kaamera seadistustest sõltumata tehakse punktis Dust Alert pilt spetsiifiliste seadistustega.
• Dust Alert pildi täisekraanil vaatamiseks vajutage M nuppu või pöörake valikuketast.
e_kb464_84percent.book  Page 245  Monday, October 6, 2008  11:03 AM