Pentax km Operating Guide (et)

Download
246
Lisad
12
Tõstke peegel üles ning avage puhastamiseks katik.
Professionaalse puhastuse läbiviimiseks võtke ühendust PENTAX 
hoolduskeskusega. CCD sensor on õrn täppisseade. Puhastusteenus on tasuline.
Sensori puhastamiseks saab kasutada puhastuskomplekti O-ICK1 (müügil eraldi 
lisana).
1
Lülitage kaamera välja ning eemaldage objektiiv.
2
Lülitage kaamera sisse.
3
Valige [R Set-up 3] menüüst [Sensor Cleaning].
Tolmu eemaldamine suruõhuga
• Ärge kasutage balloonides müüdavat suruõhku.
• Ärge puhastage sensorit kui säriajaks on valitud h.
• Kui eemaldate kaamera eest objetkiivi pikemaks ajaks, paigaldage kaamerale alati kerekork. 
Selliselt väldite CCD sensorile mustuse sattumist.
• Kui aku või patarei vool on nõrk, ilmub monitorile teade [Not enough battery remaining 
to clean sensor].
• Sensori puhastamise ajal on kaamera toiteks soovitatav kasutada K-AC84 vooluadapterit 
(eraldi müüdav). Kui teil puudub võimalus K-AC84 adapterit kasutada, kasutage toiteks 
uusi või äsja laetud akusid. Kui elementide laeng puhastamise ajal nõrgeneb, 
annab kaamera hoiatusheli. Katkestage töö koheselt.
• Vältige õhupumba otsiku viimist kaamera sisemusse. Toitevoolu katkemisel või 
kaamera väljalülitamisel võib see kahjustada CCD sensorit, peeglit ja/või katikut.
• Sensori puhastamise ajal vilgub iseavaja tuli.
• Kaamera on varustatud CCD sensori stabilisaatorsüsteemiga, mis võib CCD sensori 
puhastamise ajal vibreerivat müra tekitada. Seda ei loeta veaks.
e_kb464_84percent.book  Page 246  Monday, October 6, 2008  11:03 AM