Pentax km Operating Guide (et)

Download
247
Lisad
12
4
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Sensor Cleaning] menüü.
5
Valige (23) noolenuppude 
abil [Mirror Up].
6
Vajutage 
4 nuppu.
Peegel lukustub ülemisse asendisse.
Kui kasutasite viimase 30 minuti jooksul sensori tolmu tuvastamiseks Dust Alert 
funktsiooni, ilmub monitorile Dust Alert pilt. Sensori puhastamisel jälgige tolmu 
asukohta pildil.
7
Puhastage CCD sensor.
Kasutage harjasteta õhupumpa tolmu 
ja mustuse ettevaatlikuks eemaldamiseks 
CCD sensorilt. Harjastega pumba 
kasutamine võib CCD pinda kriimustada. 
Sensori pühkimine riidega on keelatud.
8
Lülitage kaamera välja.
9
Paigaldage objektiiv pärast seda kui peegel on alumisse 
asendisse liikunud.
Sensor Cleaning
Cancel
Mirror Up
Starts mirror lockup to clean
the sensor. Turn the power off
to finish
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 247  Monday, October 6, 2008  11:03 AM