Pentax km Operating Guide (et)

Download
248
Lisad
12
Eraldi müüdav lisavarustus
Kaamerale on võimalik osta erinevat lisavarustust. Detailsema info saamiseks 
võtke ühendust PENTAX esindajaga.
Tärniga (*) märgistatud tooted on samasugused, nagu kaameraga kaasasolevad.
Vooluadapter K-AC84
(Komplektis vooluadapter D-AC76, toitepistik D-DC84 ning voolujuhe(*).)
Võimaldab kasutada pildistamisel seinakontakti toidet.
Automaatne välklamp AF540FGZ
Automaatne välklamp AF360FGZ
AF540FGZ ja AF360FGZ on P-TTL 
režiimi toetavad automaatsed välklambid 
juhtarvudega vastavalt 54 ja 36 (ISO 100/m). 
Omaduste hulka kuulub sünkroniseerimine 
orivälguna, automaatne välk, sünkronisatsioon 
lühikeste säriaegadega, traadita välk 
ja esimese/tagumise kardina sünkronisatsioon.
Voolutarvikud
Välklambi lisavarustus
AF540FGZ
AF360FGZ
e_kb464_84percent.book  Page 248  Monday, October 6, 2008  11:03 AM