Pentax km Operating Guide (et)

Download
24
Enne kaamera kasutamist
1
Kaamera kuvarežiimi vahetamiseks taasesitusrežiimis vajutage M nuppu.
• Neid seadistusi, mida kaamera olekust tulenevalt muuta ei saa, pole võimalik valida.
• Oleku vaade kaob kui [A Custom Setting 1] menüüs [3. Meter Operating Time] 
alt seadistatud aeg mööda saab (vaikimisi 10 sekundit). Uuesti kuvamiseks 
vajutage M nuppu.
• Kui  [A Custom Setting 3] menüüs [21. Display status] on välja lülitatud, 
kuvatakse olekuinfot ainult M nupu vajutamisel. (lk.221)
Taasesitusrežiim
Standard
Kaamera kuvab peale pildi ka indikaatorid.
Histogrammi kuva
Ekraanile ilmub pilt ja histogramm (eredus/RGB).
Detailne info
Kuvatakse detailne pildistusaja ja seadistuste kohta.
No info. display
Monitorile kuvatakse ainult pilt.
Taasesitusel esimesena kuvatav info on sama, mida kuvati viimasel taasesitusel. 
Kui soovite iga kord nähta [Standard] vaadet, seadistage [Playback Display] 
seadistuseks [Memory] (lk.229) all [A Rec. Mode 3] menüüs P (väljas).
100-0001
100-0001
100-0001
RGB
RGB
RGB
JPEG
JPEG
JPEG
ISO
ISO
G2
G2 A1
A1
AF.S
AF.S
AF.S
1 0 0 - 0 0 0 1
1 0 0 - 0 0 0 1
1 0 0 - 0 0 0 1
1 / 2 0 0 0
1 / 2 0 0 0
1 / 2 0 0 0
+ 1 . 5
+ 1 . 5
+ 1 . 5
F 2 . 8
F 2 . 8
- 0 . 5
0 . 5
- 0 . 5
10
10
10 : 39
39
10 : 39 AM
AM
AM
ISO
G2 A1
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
F 2 . 8
24mm
24mm
200
200
200
AdobeRGB
AdobeRGB
AdobeRGB
/
/
07
07 07
07
07 07 2008
2008
/
2008
/
100-0001
100-0001
100-0001
1/2000
1/2000
F2.8
F2.8
1/2000
F2.8
P
P
Standard
M
M
M
M
No info. display
Detailne info
Histogrammi kuva
e_kb464_84percent.book  Page 24  Monday, October 6, 2008  11:03 AM