Pentax km Operating Guide (et)

Download
252
Lisad
12
Veateated
Veateade
Kirjeldus
Memory card full
SD mälukaart on täis saanud ning rohkem pildifaile 
sinna ei mahu. Pildistamise jätkamiseks paigaldage 
uus SD mälukaart või kustutage mittevajalikke faile 
(lk.42, lk.73).
Andmete salvestamine võib õnnestuda järgmiste 
operatsioonide teostamisel.
• Failivormingu muutmisel JPEG tüübiks. (lk.150)
• JPEG pikslite arvu ja JPEG kvaliteeditaseme 
muutmine. (lk.151)
No image
SD mälukaardil ei ole taasesitatavaid pildifaile.
This image cannot be displayed
Kaamera ei suuda kuvada pildifaile, mille formaati 
ta ei toeta. Pildifaili taasesitus võib olla võimalik arvuti 
või mõne teist tüüpi kaamera abil.
No card in the camera
Kaamerast puudub SD mälukaart. (lk.42)
Memory card error
SD mälukaart on vigane, pildistamine ja taasesitus 
ei õnnestu. Tõenäoliselt on pilte võimalik vaadata 
arvuti abil.
Card not formatted
Kaameras olev SD mälukaart on formaatimata või 
on formaaditud mõne teise seadmega, mille formaat 
ei ühildu kaameraga. Enne kasutamist formaatige 
mälukaart selle kaamera abil. (lk.214)
Card locked
Kaamerasse on paigaldatud lukustatud mälukaart. 
Eemaldage mälukaardi lukustus. (lk.43)
The card is electronically locked
SD mälukaardil olevad andmed on kustutuskaitstud.
This image cannot be enlarged
Üritate suurendada faili, mida ei saa suurendada.
This image is protected
Üritate kustutada kustutuskaitsega faili. 
Eemaldage kustutuskaitse eelnevalt. (lk.184)
Battery depleted
Vooluallikas on tühjaks saanud. Paigaldage laetud 
akud või uued patareid. (lk.37)
e_kb464_84percent.book  Page 252  Monday, October 6, 2008  11:03 AM