Pentax km Operating Guide (et)

Download
253
Lisad
12
Not enough battery remaining 
to clean sensor
Teade ilmub sensori puhastamisel kui vooluallika laeng 
on puhastamise jaoks ebapiisav. Paigaldage laetud 
akud või kasutage kaamera toiteks vooluadapterit 
K-AC84 (müügil eraldi lisana). (lk.40)
Not enough battery remaining 
to activate Pixel Mapping
Teade ilmub Pixel mappingu käigus kui vooluallika 
laeng on puhastamise jaoks ebapiisav. Paigaldage 
laetud akud või kasutage kaamera toiteks vooluadapterit 
K-AC84 (müügil eraldi lisana). (lk.40)
Image folder cannot be created
Suurima numbriga fail (9999) on loodud suurima 
numbriga kataloogis (999) ning rohkem faile ei ole 
võimalik salvestada. Paigaldage tühi SD mälukaart 
või formaatige olemasolevat. (lk.214)
The image is not stored
Pilt jäi salvestamata SD mälukaardi vea tõttu.
Settings not stored
DPOF seadistusi või pööratud pilti ei ole võimalik 
salvestada kuna SD mälukaart on täis. Kustutage 
mittevajalikke pilte ning üritage uuesti. (lk.73)
NG
Kaamera ei suutnud määrata värvustasakaalu 
või tuvastada sensorilt tolmu. Proovige uuesti. 
(lk.161, lk.244)
No more images can be selected
Korraga kustutamiseks ei saa valida üle 100 pildi. 
(lk.180)
This RAW file cannot be 
developed
Teise kaameraga tehtud RAW faile ei ole selle 
kaameraga võimalik töödelda.
This image cannot be filtered
See teade ilmub ekraanile digitaalfiltrite käivitamisel 
mõne teise kaameraga tehtud piltide puhul.
The camera failed to create 
an image
Indekspildi trükifaili loomine ebaõnnestus. (lk.172)
No DPOF files
DPOF seadistused on tegemata. Seadistage DPOF 
ning trükkige. (lk.200)
Printer error
Printer on andnud veateate ning faili ei saa trükkida. 
Kõrvaldage vead ning proovige trükkimist uuesti.
No paper in the printer
Printerist on paber otsa saanud. Lisage paberit 
ja trükkige.
Printer settings are changed
Printer teatas kaamerale, et printeri olek on muutunud. 
Printeriga uuesti ühendamiseks vajutage 
4 nuppu.
Veateade
Kirjeldus
e_kb464_84percent.book  Page 253  Monday, October 6, 2008  11:03 AM