Pentax km Operating Guide (et)

Download
255
Lisad
12
Probleemide lahendamine
Enne teeninduskeskuse poole pöördumist soovitame teil kontrollida järgmisi 
asjaolusid.
Probleem
Põhjus
Lahendus
Kaamera 
ei käivitu
Akud või patareid 
on paigaldamata
Veenduge, et akud on paigaldatud. 
Vajadusel paigaldage laetud akud.
Akud või patareid 
on valesti paigaldatud
Kontrollige aku orientatsiooni.
Jälgige paigaldamisel +- sümboleid. (lk.37)
Aku on nõrk
Paigaldage laetud akud või kasutage toiteks 
vooluadapterit K-AC84 (eraldi müüdav). (lk.40)
The shutter 
cannot be 
released
Objektiivi avarõngas 
ei ole s asendis
Pöörake objektiivi avarõngas s asendisse (lk.91) 
või valige [19. Using aperture ring] seadistuseks 
[A Custom Setting 3] menüüs [Permitted] 
(lk.241).
Välklamp laeb
Oodake kuni välklamp on laetud.
SD mälukaardil 
ei ole vaba ruumi
Paigaldage tühi SD mälukaart või kustutage 
mittevajalikke pilte. (lk.42, lk.73)
Salvestamine
Oodake kuni salvestamine lõpeb.
Automaatne 
teravustamine 
ei toimi
Objektile on raske 
teravustada
Autofookus ei pruugi toimida madala kontrastiga 
objektide (nagu taevas, valged seinad), tumedate 
objektide, keerukate mustrite, kiirestiliikuvate 
ning läbi akna või võrgu pildistatavate objektide 
puhul. Lahendusena lukustage fookus päästiku 
poolenisti vajutamise abil sarnasel kaugusel 
asuvale objektile, kadreerige võte päästikut 
vabastamata ringi ning vajutage päästik lõpuni 
alla. Alternatiivina võib kasutada ka manuaalset 
teravustamist. (lk.116)
Objekt pole 
teravustamisalas
Suunake kaamera selliselt, et objekt jääks 
pildiotsija keskel olevasse fookusraami. Kui objekt 
on väljaspool fookusraami, suunake kaamera 
objektile ning lukustage fookus (vajutage päästik 
poolenisti alla). Seejärel kadreerige võte päästikut 
vabastamata ringi ning vajutage pildistamiseks 
lõpuni alla. (lk.114)
Objekt on liiga lähedal
Eemalduge pildistatavast ning üritage uuesti.
Teravustamisrežiim 
on \
Lükake fookusrežiimi nupp asendisse 
=. 
(lk.109)
e_kb464_84percent.book  Page 255  Monday, October 6, 2008  11:03 AM