Pentax km Operating Guide (et)

Download
257
Lisad
12
USB ühendus 
printeriga 
ei toimi 
korralikult
USB ühenduse 
seadistus on [PC]
Seadistage [USB Connection] väärtuseks 
[R Set-up 2] menüüs [PictBridge]. (lk.204)
Stabilisaator 
ei toimi
Stabilisaator on välja 
lülitatud
Lülitage pildistabilisaator välja. (lk.122)
Stabilisaator ei ole 
õigesti seadistatud
Kui kasutate vanemat objektiivi, mis kaameraga 
elektrooniliselt ei suhtle, tuleb seadistada objektiivi 
fookuskaugus [Focal Length] alt [Input Focal 
Length] menüüs. (lk.124)
Säriaeg on stabilisaatori 
efektiivseks tööks liialt 
pikk.
Lülitage stabilisaator välja ning kasutage võtteks 
statiivi.
Objekt on liiga lähedal
Liikuge objektist kaugemale või lülitage stabilisaator 
välja ning kasutage võtteks statiivi.
Harvadel juhtudel võivad staatilised laengud põhjustada kaamera imelikku käitumist. 
Lahendusena tuleks kaamerast eemaldada toiteelemendid ning paigaldada need uuesti. 
Kui peegel lukustub ülemisse asendisse, eemaldage akud või patareid ning paigaldage 
uuesti. Seejärel lülitage kaamera uuesti sisse. Peegel peaks liikuma alumisse asendisse. 
Kui kaamera toimib pärast seda protseduuri normaalselt, ei ole remont vajalik.
Probleem
Põhjus
Lahendus
e_kb464_84percent.book  Page 257  Monday, October 6, 2008  11:03 AM