Pentax km Operating Guide (et)

Download
Enne kaamera kasutamist
1
25
Detailne info
* Indikaatorid 6 ja 13 ilmuvad ainult nendel piltidel, mille puhul kasutati välklampi.
1
Rotation information
18
Image Tone
2
Captured image
19
Värviküllus/filtriefekt
3
Protect setting
20
Varjund/Toonimine
4
Pildistusrežiim
21
Contrast
5
AE Metering
22
Teravus/Peenteravus
6
Flash Mode
23
Sensitivity
7
Säriaeg
24
White Balance
8
Shake Reduction
25
GM kompensatsioon 
(Värvustasakaal) 
9
Drive Mode
10
Särikahvel
26
BA kompenstasioon 
(Värvustasakaal) 
11
Avaarv
12
EV Compensation
27
Failiformaat
13
Flash exposure compensation
28
JPEG pikslite arv
14
Kataloogi ja faili number
29
JPEG kvaliteet
15
Teravustamisrežiim
30
Värviruum
16
AF Ala
31
Pildistuskuupäev ja -kellaaeg
17
Objektiivi fookuskaugus
31
1
3
2
7
8
4
5
9 10
11
6
17
15
16
14
18
19
12
13
23
24
25 26
20
27
28
29
30
21
22
JPEG
JPEG
JPEG
ISO
ISO
G2
G2 A1
A1
AF.S
AF.S
AF.S
1 0 0 - 0 0 0 1
1 0 0 - 0 0 0 1
1 0 0 - 0 0 0 1
1 / 2 0 0 0
1 / 2 0 0 0
1 / 2 0 0 0
+ 1 . 5
+ 1 . 5
+ 1 . 5
F 2 . 8
F 2 . 8
- 0 . 5
0 . 5
- 0 . 5
10
/
/
10
10 : 39
39
07
07 07
07
07 07 2008
2008
/
2008
/
10 : 39 AM
AM
AM
ISO
G2 A1
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
F 2 . 8
P
P
24mm
24mm
200
200
200
AdobeRGB
AdobeRGB
AdobeRGB
e_kb464_84percent.book  Page 25  Monday, October 6, 2008  11:03 AM