Pentax km Operating Guide (et)

Download
267
12
Lisad
Märksõnade loetelu
Sümbolid
[A Custom Setting] 
Menüü .......................... 78, 239
Q (Taasesitus) nupp  ...... 19, 21, 72
[Q Playback] Menüü  ........ 166, 237
[A Rec. Mode] Menüü  ........ 77, 236
i (Kustutamine) nupp  ........... 21, 73
[R Set-up] Menüü .............. 212, 238
g (Help) nupp  ......... 19, 21, 34, 154
K (Välklambi avamise) 
nupp ............................... 19, 65
mc (EV särikompensatsioon) 
nupp ............................. 19, 104
I Auto Picture ........................ 81
= Portree ..................................... 81
s Maastik  .................................... 81
q Makro ....................................... 81
\ Liikuv objekt  ............................ 81
. Ööportree ................................ 81
a Välgukeeld ............................... 81
A Öövõte  .................................... 82
Q Rand & Lumi  ........................... 82
K Toit ........................................... 82
K Päikeseloojang  ...................... 82
n Lavavalgus  ............................. 82
R Lapsed  ..................................... 82
Y Lemmikloom ............................ 82
U Küünlavalgus  .......................... 82
E Muuseum ................................82
l Öine võte ................................. 82
A
Abiinfo funktsiooni kasutamine  .... 34
AdobeRGB ................................. 164
= (Autofookus) ........................ 109
= nupp  .............................. 19, 110
AF režiim  .................................... 111
AF160FC .................................... 140
AF200FG ................................... 140
AF360FGZ ................................. 140
AF540FGZ ................................. 140
Akud ..................................... 37, 226
Algseaded ............................ 50, 236
Algseadete taastamine  .............. 231
Auto Picture I ....................... 81
Autofookus 
= .......................... 109
Automaatne tundlikkuse 
parandus .............................. 88
Automaatne väljalülitus .............. 225
c (Aperture Priority) režiim  ........ 96
mc (EV särikompensatsioon) 
nupp ............................. 19, 104
Avaarv .......................................... 85
Avaprioriteet c ........................... 96
Avarõnga kasutamine  ................ 241
F (Värvustasakaal)  ............. 159
B
B&W (Digitaalfilter)  .................... 192
Brightness (Digitaalfilter) ............ 192
Bulb ............................................ 100
C
CCD sensori puhastamine ......... 243
Cloudy (Värvustasakaal) ............ 159
Color (Digitaalfilter)  .................... 192
Custom (Digitaalfilter) ................ 193
Custom Image  ........................... 157
[A Custom Setting] 
Menüü .......................... 78, 239
D
Daylight (Värvustasakaal) .......... 159
Digitaalfiltrid ....................... 132, 192
Digitaalne eelvaade  ................... 119
Dioptri reguleerimine .................... 48
Distantspäästik .......................... 128
DPOF seadistused ..................... 200
DPOF trükkimine  ....................... 209
Drive Mode  .................................. 76
Dünaamilise ulatuse 
laiendamine ......................... 88
E
Elemendi tüüp ............................ 226
Eraldi müüdav lisavarustus ........ 248
e_kb464_84percent.book  Page 267  Monday, October 6, 2008  11:03 AM