Pentax km Operating Guide (et)

Download
26
Enne kaamera kasutamist
1
Histogrammi kuva
e kaameral on võimalik kuvada histogrammi kahel moel. Ereduse histogramm 
näitab heleduse jaotumist pildis, RGB histogramm näitab värvuste intensiivsust. 
Kahe histogrammi vahel lülitumiseks kasutage (23) noolenuppe.
* Indikaator 3 ilmub ainult kustutuskaitsega piltidel. Indikaator 4 ilmub ainult DPOF 
seadistusega piltidel.
Histogramm on graafik, mis väljendab 
pildi heleduse jaotumist. Heledusastmed 
on horisontaalteljel (must vasakul, valge 
paremal) ning pikslite arv iga heledusastme 
lõigus on vertikaalteljel.
1
Failiformaat
6
Kuvab ereduse/RGB histogrammi
Histogramm (R)
2
Kataloogi ja faili number (lk.224)
7
3
Kustutuskaitse seadistus (lk.184)
8
Histogramm (G)
4
DPOF seadistused (lk.200)
9
Histogramm (B)
5
Histogramm (eredus) (lk.26)
Valged või mustad (üle/alasäri) alad vilguvad juhul, kui ala/ülesäris alade hoiatus 
[Bright/Dark area] on [Playback dsp. methd.] alt [Q Playback 2] menüüs sisse 
lülitatud O (sees). (lk.168)
Histogrammi kasutamine
100-0001
100-0001
100-0001
RGB
RGB
RGB
100-0001
100-0001
100-0001
1
2
5
3
4
6
5
7
8
9
6
1
2
4 3
Ereduse histogramm
RGB histogramm
23
23
Pikslite arv 
← Heledus 
(Tume)
(Hele)
Tumedad osad
Heledad osad
e_kb464_84percent.book  Page 26  Monday, October 6, 2008  11:03 AM