Pentax km Operating Guide (et)

Download
270
12
Lisad
Strap ............................................ 36
Sundvälk ...................................... 68
Suurendamine ekraanil  .............. 167
Suumobjektiiv ............................... 64
Suuruse muutmine (Resize)  ...... 188
K (tundlikkuse prioriteet) 
režiim .................................... 92
Säriaeg ......................................... 85
Säriajaprioriteet b ...................... 94
Särihoiatus ....................... 95, 97, 99
Särikahveldus ............................ 106
Särikompensatsioon .................. 104
Särilukk ...................................... 105
Särilukk (AE Lock)  ..................... 115
Särimõõterežiim ......................... 101
Särimõõtesüsteemi taimer  ......... 108
Särimõõtja tööaeg  ...................... 103
Särituse ........................................ 85
Särituse lukustamine .................. 115
Sünkroniseerimine lühikese 
säriajaga ............................. 142
Sünkroniseerimine pika 
säriajaga ............................. 136
Sünkroniseerimine särituse 
lõpuga ................................ 146
T
Taasesitus .............................. 24, 72
Taasesituse kestus ...................... 39
Taasesituse kuva  ....................... 168
[Q Playback] Menüü  ................ 166
Q (Taasesitus) nupp  ...... 19, 21, 72
Teravus ...................................... 157
Teravussügavus ........................... 86
Teravustamine ........................... 109
Teravustamisrežiim .................... 109
Teravustamisrežiimi hoob  .... 19, 109
Teksti suurus .............................. 220
Toit 
K ........................................... 82
Tolmueemaldus ......................... 243
Tolmuhoiatus ............................. 244
Toonimine .................................. 157
Toy Camera 
(Digitaalfilter) .............. 132, 192
Traadita välgurežiim ................... 142
Trükiseadistused ........................ 200
Trükkimine ................................. 208
Trükkimine otse printerisse ........ 203
Trükkimine ühekaupa  ................ 206
Tundlikkus .................................... 87
Tundlikkuse prioriteet režiim K ...92
TV .............................................. 186
b (Shutter Priority) režiim ........... 94
Täitevälk ...................................... 70
Töökeel ................................ 50, 219
U
K (Välklambi avamise) 
nupp ............................... 19, 65
USB kaabel ................................ 205
USB režiim ................................. 204
USB ühendus ............................. 204
V
Valikuketas ............................ 19, 21
Valikuketas Program režiimis  ...... 92
Varjude kompensatsioon  ........... 239
Veateated .................................. 252
Videokaabel ............................... 186
Videoseadmed ........................... 186
Videosignaali süsteem ............... 225
Vinjeteerumine ........................... 264
Vooluadapter ............................... 40
Välgu särikompensatsioon ........... 70
Välgukeeld a .............................. 81
Väline välklamp .......................... 140
Välklambi automaatne 
rakendumine ........................ 67
Välklamp .............................. 65, 135
Välklamp (Värvustasakaal)  ........ 159
Värviküllus ................................. 157
Värvilahutus 
(Digitaalfilter) .............. 132, 192
Värviruum .................................. 164
Värvitoon .................................... 157
Värvustasakaal .......................... 159
Värvustasakaalu seadistus  ........ 162
Värvustemperatuur .................... 160
e_kb464_84percent.book  Page 270  Monday, October 6, 2008  11:03 AM