Pentax km Operating Guide (et)

Download
Enne kaamera kasutamist
1
27
Histogrammi kuju järgi saab öelda, kas kaader on korrektselt säritatud või mitte. 
Selle järgi saab otsustada särikompensatsiooni kasutamise vajaduse üle.
1 Särikompensatsioon (lk.104)
Heledus
Korrektse särituse korral on histogrammi tipp graafiku keskosas. Kui kaader 
on liiga tume, on tipp vasakul. Liiga heleda kaadri korral on tipp paremas servas.
Liiga tumeda pildi korral läheb tipust vasakule jääv pildiinfo (mustad alad) kaotsi. 
Liiga heleda pildi korral lähvad kaotsi heledad alad (tipust paremal).
Valged (ülesäris) alad vilguvad ekraanil punaselt, mustad (alasäris) alad vilguvad 
kollaselt.
1 Piltide taasesitus (lk.72)
1 Kiire ülevaate kestuse ja digitaalse eelvaate seadistamine (lk.222)
Värvitasakaalu mõistmine
RGB histogramm kuvab värvide intensiivsuse jaotumist. Graafikute parempoolne 
osa näeb korrektse valge balansi seadistuse korral ühesugune välja. Kui ainult 
ühe värvi graafiku vasak osa on ebaühtlane, on see värv liiga intensiivne.
1 Värvustasakaal (lk.159)
Alasäritatud pilt
Väheste eredate või 
tumedate aladega kaader
Ülesäritatud pilt
e_kb464_84percent.book  Page 27  Monday, October 6, 2008  11:03 AM