Pentax km Operating Guide (et)

Download
28
Enne kaamera kasutamist
1
Järgnev info kuvatakse kaamera pildiotsijas.
Pildiotsija
1
AF raam (lk.48)
2
Punktmõõtmise raam (lk.101)
3
Välgu olek (lk.65)
Põleb: välklamp on tööks valmis
Vilgub: välklampi tuleks võtteks kasutada (välklamp välja lülitatud)
4
Pildiprogrammi ikoon (lk.80)
Ekraanile ilmub kasutatava pildiprogrammi ikoon.
U (tavarežiim I), = (Portrait), s (Landscape), q (Macro), \ (Moving Object), 
. (Night Scene Portrait)
5
Shake Reduction (lk.121)
Kuvatakse kui stabilisaator on aktiivne.
6
Säriaeg (lk.85)
Säriaeg pildistamisel või seadistamisel.
Kui säriaeg on valikuketta abil muudetav, kuvatakse näidule alajoon.
7
Avaarv (lk.85)
Avaarv pildistamisel või seadistamisel.
Kui avaarv on valikuketta abil muudetav, kuvatakse näidule alajoon.
1
3
4
11
6
8
9
10
2
1
5
7
e_kb464_84percent.book  Page 28  Monday, October 6, 2008  11:03 AM