Pentax km Operating Guide (et)

Download
2
 Ettevaatust
• Akusid ja patareisid (edaspidi: akusid) ei tohi lühistada, tulle visata ega demonteerida. 
Akud võivad süttida või plahvatada.
• Kaamera toiteks sobivad elemendid on AA NiMH akud, AA liitiumpatareid 
ja AA leelispatareid. Laadida saab neist ainult NiMh akusid. Muude elementide 
laadimine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Eemaldage akud kaamerast koheselt, kui need kuumenevad või hakkavad suitsema. 
Olge ettevaatlik - kuum aku võib nahka kõrvetada.
• Mõned kaamera osad soojenevad kasutamise käigus. Teadke, et taoliste osade 
pikaajaline nahaga kontaktis hoidmine võib tekitada põletusi.
• Vältige välklambi puudutamist pildistamise ajal sõrmede või riietega. Välklamp võib 
tekitada põletusi.
• Riskide vähendamiseks kasutage ainult CSA/UL sertifitseeritud toitejuhet tüübiga SPT-2 
või raskemat, minimaalselt NO.18 AWG vaskkaabliga.
• Kasutage kaameras ainult lubatud toiteelemente. Muud tüüpi elementide kasutamine 
võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Akude vahetamisel vahetage kõik elemedid korraga. Vanu ja uusi ning erinevat tüüpi 
elemente ei tohi omavahel kombineerida. Tulemuseks võib olla tulekahju või plahvatus.
• Akude paigaldamisel tuleb jälgida korrektset polaarsust (+/-), mis on märgitud akupessa. 
Vale polaarsuse korral võib tulemuseks olla tulekahju või plahvatus.
• Akusid ei tohi avada. Laadida saab ainult AA NiMH elemente. Akude või patareide 
avamise tulemuseks võib olla plahvatus või elemendi sisu lekkimine.
• Reisides võtke kaasa Worldwide Service Network rahvusvaheliste hoolduskeskuste 
andmed ning rahvusvaheline garantiikaart. Neid võib probleemide korral vaja minna.
ETTEVAATUSABINÕUD AKUDE KÄSITSEMISEL
Käsitsemise meelespea
e_kb464_84percent.book  Page 2  Monday, October 6, 2008  11:03 AM