Pentax km Operating Guide (et)

Download
Enne kaamera kasutamist
1
29
8
Fookuse indikaator (lk.60)
Põleb: objekt on terav.
Vilgub: objekt ei ole terav.
9
Mällu mahtuv kaadrite arv/Särikompensatsioon/tundlikkus
Kuvab mällu mahtuva kaadrite arvu antud kvaliteediseadistuse ja pikslite 
arvu juures.
a pildistusrežiimis ilmub erinevus korrektsest säritusest. (lk.99)
Kuvab ISO tundlikkuse 
4 nupu vajutamisel. (lk.88)
m:
EV Compensation (lk.104)
Kui särikompensatsioon on mc nupu allhoidmisel valikuketta abil muudetav, 
kuvatakse näidule alajoon.
o: Sensitivity
Kui tundlikkus on valikuketta abil muudetav, kuvatakse näidule alajoon.
10
Teravustamisrežiim (lk.109)
Kuvatakse \ seadistuse korral.
11
AE Särilukk (lk.105)
Kuvatakse kui särilukk on aktiivne.
[9999] on maksimaalne kaadrite arv, mida on võimalik pildiotsijas kuvada sõltumata 
tegelikust mälumahust. 
e_kb464_84percent.book  Page 29  Monday, October 6, 2008  11:03 AM