Pentax km Operating Guide (et)

Download
30
Enne kaamera kasutamist
1
Kuidas muuta seadistusi
Funktsioonide seadistusi saab muuta otsenuppude, juhtpaneeli või menüü abil. 
Sagedamini kasutatavaid funktsioone saab seadistada otsenuppude või juhtpaneeli 
abil. Harvem vajaminevaid seadistusi saab teha menüü abil. Osasid funktsioone 
saab muuta mitmel moel (otsenupud ja juhtpaneel või juhtpaneel ja menüü). 
See osa selgitab seadistuste muutmist lihtsustatud moel.
(2345) noolenuppude abil saab pildistusrežiimis seadistada võtterežiimi, 
välgurežiimi, värvustasakaalu ning tundlikkust. (lk.76)
Näitena käsitletakse välgurežiimi seadistamist.
1
Vajutage pildistusrežiimis 
(
3) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Flash Mode] menüü.
2
Valige (45) noolenuppude 
abil välgurežiim.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning 
on pildistamiseks valmis.
Otsenuppude kasutamine
0 . 0
0 . 0
0 . 0
Flash Mode
Flash Mode
Auto discharge
Auto discharge
Flash Mode
Auto discharge
O K
O K
O K
OK
e_kb464_84percent.book  Page 30  Monday, October 6, 2008  11:03 AM