Pentax km Operating Guide (et)

Download
Enne kaamera kasutamist
1
31
Pildistamise ajal saab seadistusi kontrollida olekuvaate abil. 
Seadistuste muutmiseks võite avada ka juhtpaneeli.
Näitena käsitletakse JPEG kvaliteeditaseme muutmist.
1
Kontrollige olekuvaadet 
ning vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, 
vajutage M nuppu.
2
Valige (2345) nuppude 
abil muudetav üksus.
Valida ei saa üksusi, mida pole 
võimalik muuta.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub valitud üksuse 
seadistusvaade.
Juhtpaneeli kasutamine
2 0
1/
5 . 6  
F
123
OK
=sq\
AF.S
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
400
400
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
Flash Mode
Flash Mode
Auto discharge
Auto discharge
10
M
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
OFF
OFF
400
JPEG Quality
JPEG Quality
e_kb464_84percent.book  Page 31  Monday, October 6, 2008  11:03 AM