Pentax km Operating Guide (et)

Download
32
Enne kaamera kasutamist
1
4
Valige (45) noolenuppude 
abil väärtus.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Käesolev osa selgitab [A Rec. Mode], [Q Playback], [R Set-up] 
ja [A Custom Setting] menüüde seadistamist.
Järgnevalt kasutatakse näitena [Select AF point] seadistamist 
[A Rec. Mode 2] menüüs.
1
Vajutage pildistusrežiimis 
nuppu.
Monitorile ilmub [A Rec. Mode 1] menüü.
Kui vajutate taasesitusrežiimis 
3 nuppu, 
ilmub ekraanile [Q Playback 1] menüü. 
Kui töörežiimiks on 
H (Scene), 
ilmub ekraanile [
H Scene] menüü.
Seadistust on võimalik muuta ka valikuketta abil kui olete punktis 2 lk.31 soovitud üksuse 
valinud. Detailsema seadistamise jaoks vajutage 
4 nuppu ning tehke seadistused.
Menüüde kaustamine
JPEG Quality
JPEG Quality
128
128
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 32  Monday, October 6, 2008  11:03 AM