Pentax km Operating Guide (et)

Download
Enne kaamera kasutamist
1
33
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Iga kord kui vajutate noolenuppu, muutub menüü 
järgmiselt: [A Rec. Mode 2], [A Rec. Mode 3], 
[Q Playback 1], [Q Playback 2], 
[R Set-up 1] ··· [A Custom Setting 4].
Menüüde vahetamiseks saab kasutada 
valikuketast.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil mõni üksus.
4
Vajutage (5) noolenuppu.
Kasutatavad seadistused kuvatakse ekraanile.
Avage (5) noolenuppude abil rippmenüü.
5
Valige (23) noolenuppude 
abil sobiv seadistus.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb menüü vaatesse. Järgmiseks seadistage vajadusel muid üksusi.
Menüüst väljumiseks ja eelmisse vaatesse naasmiseks vajutage 
3 nuppu.
Kaamera ebaõigel väljalülitamisel (näiteks aku eemaldamisel) ei salvestu menüüdes 
tehtud seadistused isegi juhul kui vajutate pärast seadistuste tegemist 
3 nuppu 
ja sulgete menüü.
1
2 3
MENU
Exit
Custom Image
Digital Filter
File Format
JPEG Rec. Pixels
JPEG Quality
RAW file format 
Color Space
JPEG
PEF
sRGB
10
M
OFF
OFF
1
2
3
MENU
Exit
AF.A
AF Mode
AE Metering
Select AF point
Instant Review
1sec
MENU
Cancel
1
2
3
AF.S
AF Mode
AE Metering
Select AF point
Instant Review
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 33  Monday, October 6, 2008  11:03 AM