Pentax km Operating Guide (et)

Download
34
Enne kaamera kasutamist
1
Abiinfo funktsiooni kasutamine
Kui te pole teatud funktsiooni seadistamise osas kindel, saate selle kohta kuvada 
selgitusi vajutades g (Help) nuppu.
Abiinfot saab kuvada järgmistel juhtudel.
• Pildistusrežiim
• Taasesitusrežiimis (ühe kaadri kuva, indekspilt, kalendrikuva, kataloogikuva, 
suurendatud pilt)
1
Vajutage g nuppu.
Ekraanile kuvatakse kaamera oleku info.
Kui vajutasite g nuppu taasesitusrežiimis, jätkake punktist 3. 
2
Vajutage uuesti g nuppu.
Ekraanile ilmub nupuvaliku vaade. 
3
Vajutage nuppu, mille kohta 
soovite selgitust kuvada.
Ekraanile ilmub nupu selgitus.
Kui vajutate 
= nuppu või päästikut, 
siis naaseb kaamera pildistusrežiimi 
ning selgitust ei kuvata.
4
Vajutage g nuppu või 
4 nuppu.
Abiinfost väljumiseks vajutage g nuppu. 
Nupuvalikusse naasmiseks vajutage 
4 nuppu.
g nupule saab abiinfo kuvamise asemel omistada ka muid funktsioone pildistusrežiimis. 
See lihtsustab vajalike funktsioonide kiiremat seadistamist. (lk.154)
Press the
Press the
Button Explanation
Button Explanation
button which
button which
you would like
you would like
to know
to know
Exit
Decides subject condition
Decides subject condition
automatically to
automatically to
fix optimum picture mode
fix optimum picture mode
Auto Picture Mode
Auto Picture Mode
Exit
Button Explanation
OK
e_kb464_84percent.book  Page 34  Monday, October 6, 2008  11:03 AM