Pentax km Operating Guide (et)

Download
2
Alustamine
See peatükk selgitab pärast kaamera ostmist (kuid enne 
pildistamise alustamist) vajalikke samme ja tegevusi. 
Siintoodud info lugege kindlasti läbi.
Rihma kinnitamine  .......................................................36
Akude paigaldamine  ....................................................37
SD mälukaardi eemaldamine/paigaldamine  ..............42
Objektiivi paigaldamine ...............................................46
Pildiotsija dioptri reguleerimine  .................................48
Kaamera sisse- ja väljalülitamine ...............................49
Algseaded .....................................................................50
e_kb464_84percent.book  Page 35  Monday, October 6, 2008  11:03 AM