Pentax km Operating Guide (et)

Download
37
Alustamine
2
Akude paigaldamine 
Paigaldage toiteallikas. Toiteks saab kasutada nelja AA NiMH akut, 
liitium- või leelispatareid.
Kaamera müügipakendis on kaamera funktsionaalsuse testimiseks neli AA liitiumpatareid. 
Toiteks saab kasutada ka teist tüüpi elemente. Kasutage lubatud elemenditüüpe 
sihtotstarbeliselt.
Sobivad elemendid
Selgitus
AA liitiumpatareid
Kaameraga kaasasolev. Sobivad kasutamiseks külmas kliimas.
AA Ni-MH laetavad 
akud
Laetav ja ökonoomne vooluallikas.
Akude laadimiseks on vajalik akulaadija.
AA leelispatareid
Seda tüüpi elemendid on enamasti kõikjal kauplustes müügil 
kuid nad ei pruugi teatud tingimustel toetada kõiki kaamera 
funktsioone. Nende kasutamine on soovitatav ainult 
hädaolukorras või kaamera funktsionaalsuse kontrollimiseks.
• Ni-Mn patareisid ei tohiks kasutada kuna tööpinge eripäradest tulenevalt tekitada 
häireid kaamera töös.
• Selle kaamera toiteks sobivad AA liitium- ja leelispatareid ei ole laetavad.
• Ärge avage sisselülitatud kaamera akupesa katet.
• Eemaldage toiteelemendid kaamerast kui te seda pikema aja jooksul ei kasuta. 
Patareid või akud võivad kaameras lekkida.
• Kui pikema vooluallikata seismise käigus on kuupäev kaamera mälust kadunud, järgige 
selle seadistamiseks “Kuupäeva ja kellaaja seadistamine” (lk.54) toodud protseduure.
• Paigaldage akud õigesti. Valesti paigaldatud akud võivad kahjustada kaamerat. 
Jälgige enne akude paigaldamist, et nende kontaktpinnad oleksid puhtad.
• Vahetage kõik elemendid samaaegselt. Ärge kasutage koos erinevat tüüpi patareisid. 
Samuti ei tohi koos kasutada uusi ja kasutatud elemente. Hoiatuste eiramise tulemuseks 
võivad olla häired kaamera töös.
e_kb464_84percent.book  Page 37  Monday, October 6, 2008  11:03 AM