Pentax km Operating Guide (et)

Download
38
Alustamine
2
1
Vajutage ja hoidke akupesa katte 
lukustusnuppu nagu joonisel 
näidatud (
1) ning lükake akupesa 
katet objektiivi suunas (
2). 
Seejärel avage kate.
2
Jälgige elementide paigaldamisel 
akupesas olevaid +/- sümboleid.
3
Suruge elemendid akupesa 
kattega allapoole (
1) ning 
libistage kate sulgemiseks 
kinni nagu näidatud joonisel (
2).
Veenduge, et akupesa kate oleks täielikult suletud. Kui kate on avatud, siis kaamera 
sisse ei lülitu.
• Kui töötate kaameraga ühe koha peal pikema aja jooksul, on soovitatav kasutada 
toiteks vooluadapterit K-AC84 (müügil eraldi lisana). (lk.40)
• Kui kaamera pärast toiteallika vahetamist õigesti ei toimi, veenduge elementide 
õiges orientatsioonis (+/-).
2
1
2
1
e_kb464_84percent.book  Page 38  Monday, October 6, 2008  11:03 AM