Pentax km Operating Guide (et)

Download
3
• Kui kaamerat pole pikema aja jooksul kasutatud, kontrollige enne selle kasutamist 
kaamera töökorras olekut. Eriti tuleks seda teha enne tähtsate (pulma-,reisi-) piltide 
tegemist. Andmete salvestamist ei ole võimalik garanteerida, kui salvestamine, 
taasesitus või andmete laadimine arvutisse või muule mälukandjale ebaõnnestub 
kaamera, salvestusmeedia (SD mälukaart) vms. rikke tõttu.
• Ärge puhastage kaamerat orgaaniliste lahustitega, nagu alkoholbenseen või lahusti.
• Hoidke kaamerat kõrge õhuniiskuse ja temperatuuride eest. Ekstreemsete temperatuuride 
tõttu vältige kaamera jätmist sõidukisse.
• Vältige kaamera hoidmist ühes ruumis kemikaalidega. Kõrge temperatuur ja niiskus 
võivad põhjustada hallitust. Eemaldage kaamera vutlarist ning säilitage seda kuivas 
ja hästiventileeritud paigas.
• Hoidke kaamerat vibratsiooni, löökide ja surve eest. Vibratsiooni eest kaitsmiseks 
asetage kaamera sõidukis näiteks pehmele pinnale.
• Kaamera on mõeldud kasutamiseks temperatuurivahemikus 0°C kuni 40°C.
• Kõrgete temperatuuride korral võib monitor mustaks muutuda. Temperatuuri langedes 
see nähtus kaob.
• Madala temperatuuri korral võib monitori reageerimiskiirus tunduda aeglasem. 
Seda vedelkristallide omadust ei loeta veaks.
• Kaamera hea tehnilise seisukorra tagamiseks on seda soovitatav lasta seda iga 
ühe või kahe aasta tagant PENTAX esinduses kontrollida.
• Järsud temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist 
nii kaamera sise- kui ka välispindadel. Temperatuurimuutuse korral asetage kaamera 
vutlarisse või kilekotti ning võtke välja alles siis, kui kaamera ja keskkonna temperatuur 
on ühtlustunud.
• Vältige kaamera kokkupuutumist prügi, muda, liiva, tolmu, mustuse, mürgiste gaaside 
ja sooladega. Need võivad põhjustada häireid kaamera töös. Kaamerale sattunud vihm 
või veepiisad tuleb kuiva puhta riidega ära pühkida.
• SD mälukaardi käsitsemise kohta kohta lugege käesolevast juhendist 
“Ettevaatusabinõud SD mälukaartide käsitsemisel” (lk.43).
• Pildiotsija või objektiivi läätsedele sattunud tolmu eemaldamiseks kasutage pehmet 
objektiivipintslit. Ärge kasutage suruõhuballoone, kuna need võivad optilisi pindu rikkuda.
• CCD sensori professionaalse puhastamise läbiviimiseks võtke ühendust PENTAX 
hoolduskeskusega. (Teenus on tasuline.)
• Vältige tugevaid vajutusi ja survet monitoril, kuna see võib murda vedelkristallpaneeli 
või põhjustada häireid monitori töös.
• Kaamera kasutaja võib oma füüsilisest seisundist tulenevalt kogeda sügelust, 
paistetust või saada ekseemi. Taoliste nähtuste korral katkestage kaamera kasutamine 
koheselt ning konsulteeriga arstiga.
e_kb464_84percent.book  Page 3  Monday, October 6, 2008  11:03 AM