Pentax km Operating Guide (et)

Download
40
Alustamine
2
Kui kasutate monitori pikaajaliselt või ühendate kaamera pikaks ajaks arvutiga, 
on soovitatav kaamera toiteks kasutada vooluadapterit K-AC84 (eraldi müüdav 
lisavarustus).
1
Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
Kui kaamerasse on paigaldatud akud või patareid, eemaldage need. 
Lugege sammu 1 lk.38.
2
Avage akupesa kate ning tõmmake 
välja akupesa paremal küljel 
olev kaablikate (
1).
3
Lükake toitepistik akupessa.
• Akude vastupidavus madala temperatuuriga keskkonnas väheneb ajutiselt. 
Külmas piirkonnas pildistades kandke endaga üleriiete all sisetaskus kaasas varuakusid. 
Akude normaalne töö taastub kõrgematel temperatuuridel.
• Välismaale või külma regiooni reisides võtke endaga kaasa varuakud.
Vooluadapteri kasutamine 
(Eraldi müüdav lisavarustus)
e_kb464_84percent.book  Page 40  Monday, October 6, 2008  11:03 AM