Pentax km Operating Guide (et)

Download
42
Alustamine
2
SD mälukaardi eemaldamine/
paigaldamine
Kaamera kasutab andmekandjana SD või SDHC mälukaarti. (Edaspidi käsitletakse 
juhendis mõlemat SD mälukaardina.) Enne SD mälukaardi (eraldi müüdav lisa) 
paigaldamist või eemaldamist tuleb kaamera välja lülitada.
1
Lükake kaardipesa katet noolega 
näidatud suunas (
1) ning avage 
see (
2).
2
Jälgige, et SD mälukaardi etikett 
oleks monitori suunas ning 
lükake kaart lõpuni pessa.
Kaardi eemaldamiseks vajutage seda 
pesa sisemuse suunas.
• Kui mälukaardi oleku tuli põleb, ei tohi SD mälukaarti pesast eemaldada.
• Kasutamata või mõnes teises seadmes kasutatud SD mälukaardid tuleb enne 
kasutamist selle kaamera abil formaatida. Detailsema info saamiseks lugege 
“SD mälukaardi formaatimine” (lk.214).
2
1
e_kb464_84percent.book  Page 42  Monday, October 6, 2008  11:03 AM