Pentax km Operating Guide (et)

Download
43
Alustamine
2
3
Sulgege kaardipesa kate (1) ning 
lükake seda sulgemiseks noolega 
näidatud suunas (
2).
Ettevaatusabinõud SD mälukaartide käsitsemisel
• SD mälukaart on varustatud kirjutuskaitse 
lülitiga. LOCK asendis ei ole kaardile võimalik 
faile kirjutada, samuti pole kaardilt võimalik 
faile kustutada ega kaarti formaatida.
• SD mälukaart võib olla kuum kui eemaldate 
selle kaamerast koheselt pärast kasutamist.
• Andmete salvestamise, heli- või pildifailide 
taasesituse ja USB ühenduse ajal ei tohi kaamerat välja lülitada ega sellest SD kaarti 
eemaldada, kuna see võib põhjustada andmete kadumist või rikkuda mälukaarti.
• SD mälukaarti ei tohi painutada. Kaitske seda löökide, vedelike ja kõrgete temperatuuride 
eest.
• Ärge eemaldage kaamerast SD mälukaarti formaatimise ajal, kuna see võib kaardi rikkuda 
või kõlbmatuks muuta.
• SD mälukaardil olevad andmed võivad kaduda järgmistes olukordades. Tootja ei vastuta 
ühelgi moel andmete kadumise eest
(1) SD mälukaardi mittesihtotstarbelisel kasutamisel.
(2) SD mälukaardi kokkupuutel staatilise elektri või elektriliste interferentsidega.
(3) kui SD kaarti pole pikema aja jooksul kasutatud.
(4) kui andmete salvestamise, lugemise või ülekandmise ajal eemaldatakse kaamerast 
SD mälukaart või vooluallikas.
• SD mälukaardi tööiga on piiratud. Kui seda pikema aja jooksul ei kasutata, võivad kaardil 
olevad andmed muutuda loetamatuks. Tehke andmetest varukoopiaid mõnele teisele 
mälukandjale.
• Vältige kaardi kasutamist ja säilitamist kohtades, kus see võib kokku puutuda staatilise 
elektri ja elektriliste inrerferentsidega.
2
1
Kirjutuskaitse lüliti
e_kb464_84percent.book  Page 43  Monday, October 6, 2008  11:03 AM