Pentax km Operating Guide (et)

Download
44
Alustamine
2
Valige pildi pikslite arv (suurus) ja kvaliteeditase (JPEG pakkimisaste) vastavalt 
sellele, millisel otstarbel kavatsete tehtavaid kaadreid kasutada.
Suurema pikslite või E arvuga pildifailid on trükitult detailsemad ning selgemad. 
Suurema pikslite arvuga (ja kõrgema kvaliteeditasemega) faile mahub SD mälukaardile 
vähem.
Jäädvustatud pildi või trükitud foto kvaliteet sõltub kaameras valitud kvaliteeditasemest, 
pikslite arvust, särituse korrektsusest, printeri trükitihedusest ning paljudest muudest 
asjaoludest. Näiteks 10×15 cm foto trükkimiseks on piisav i (1824×1216) seadistus. 
Valige sobiv kvaliteeditase ja pikslite arv kasutuseesmärgist lähtuvalt.
JPEG failide pikslite arvu ning kvaliteeditaseme valimine toimub juhtpaneelilt.
1 JPEG pikslite arv (lk.150)
1 JPEG kvaliteeditase (lk.151)
• Vältige kaardi hoidmist otsese päikesevalguse käes ning kohtades, kus esineb niiskuse 
kondensatsioon või kiired temperatuurimuutused.
• Infot selle kaameraga sobivate mälukaartide kohta saab PENTAX kodulehelt 
või klienditeenindusest.
• Uued SD mälukaardid tuleb enne kasutamist kaamera abil formaatida. Samuti tuleb 
toimida mõne teise kaameraga kasutatud mälukaartide korral. 
1 SD mälukaardi formaatimine (lk.214)
• Kui kavatsete oma SD mälukaardi ära müüa või kinkida, siis peaksite tagama, et sellel 
olevad andmed oleksid täielikult kustutatud nii, et neid ei ole võimalik taastada. Kui kaart 
sisaldab isiklikke või tundlikke salajasi andmeid, tuleb kaart hävitada. Pidage meeles, 
et formaaditult kaardilt on võimalik andmeid taastada. Vastav tarkvara on vabalt saadaval. 
Samuti on saadaval tarkvara, mille abil on võimalik andmeid täielikult kustutada.
Igal juhul on andmete haldamine kaamera kasutaja enda risk.
Pikslite arv ja kvaliteeditase
Kui failivorming on JPEG
e_kb464_84percent.book  Page 44  Monday, October 6, 2008  11:03 AM