Pentax km Operating Guide (et)

Download
45
Alustamine
2
JPEG pikslite arv, kvaliteeditase ja hinnanguline piltide mahtuvus
• Alltoodud tabel väljendab piltide mahtuvust 1 GB suurusele SD mälukaardile.
• Ülaltoodud numbrid võivad tegelikkuses subjektist, pildistustingimustest, -režiimist, 
kasutatavast SD mälukaardist jne sõltuvalt erineda.
e abil saab jäädvustada pilte nii universaalse JPEG kui ka kvaliteetse RAW failina. 
RAW puhul saab valida PENTAX enda PEF formaadi või kasutada Adobe Systems 
poolt loodud DNG (Digital Negative) vormingut. 1 GB SD mälukaardile mahub kuni 
59 PEF või 58 DNG formaadis faili.
1 Failivormingu valik (lk.152)
JPEG Quality
JPEG Rec. Pixels
C
Best
D
Better
E
Good
J
(3872×2592)
231
343
586
P
(3008×2000)
387
570
974
i
(1824×1216)
902
1549
2627
Kui failivorming on RAW
e_kb464_84percent.book  Page 45  Monday, October 6, 2008  11:03 AM