Pentax km Operating Guide (et)

Download
46
Alustamine
2
Objektiivi paigaldamine
Paigaldage kaamerale sobiv objektiiv.
Kui kasutate e ees järgmisi objektiive, saab kasutada kõiki kaamera särirežiime.
(a)  DA, DA L, D FA, FA J objektiivid
(b) Avarõnga s (Auto) asendiga objektiivid, kui rõngas on s asendis
1
Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
2
Eemaldage kerekork (1) ning 
objektiivi tagakork (
2).
Asetage objektiiv kõrvale nii, et esilääts 
jääb allapoole. Selliselt väldite objektiivi 
bajoneti ja selle ümbruse vigastusi.
3
Seadke objektiivi korpusel 
ja kaamera kerel olevad punased 
täpid kohakuti, lükake objektiiv 
lõpuni bajonetti ning pöörake 
päripäeva kuni see klõpsatades 
lukustub.
Pärast objektiivi paigaldamist üritage seda 
vastupäeva pöörata — selliselt veendute 
objektiivi lukustuses.
Objektiivi ja kaamera kahjustuste vältimiseks lülitage kaamera enne objektiivi eemaldamist 
või paigaldamist alati välja.
• Kui (b) kirjeldatud objektiivi avarõngas ei ole s asendis, on osad funktsioonid piiratud. 
Lugege “Märkused avarõnga kasutamise kohta [19. Using aperture ring]” (lk.241).
• Vaikimisi seadistustega kaamera muude objektiivide ja lisavarustusega ei toimi. 
Nende kasutamiseks seadistage [19. Using aperture ring] väärtuseks [A Custom 
Setting 3] menüüs [Permitted]. (lk.241)
e_kb464_84percent.book  Page 46  Monday, October 6, 2008  11:03 AM