Pentax km Operating Guide (et)

Download
48
Alustamine
2
Pildiotsija dioptri reguleerimine
Pildiotsija reguleerimisel lähtuge enda nägemise eripäradest.
Kui pildiotsija pilt on raskesti nähtav, lükake reguleerimishooba külgedele.
Dioptrit saab reguleerida vahemikus —2,5 kuni + 1,5 m
-1
.
1
Vaadake läbi pildiotsija ning 
lükake diopteri reguleerijat 
vasakule või paremale.
Reguleerige hooba seni kuni pildiotsijas 
olev pilt ja AF raam on teravad.
Suunake kaamera valgele seinale 
või muule eredale ja ühtlasele pinnale.
• F
Q
 pildiotsija serv on paigaldatud pildiotsijale tehasest väljasaatmisel. Kuigi dioptrit saab 
ka niisama reguleerida, on seda lihtsam teha kui F
Q
 pildiotsija serv on eemaldatud.
• Pildiotsija serva F
Q
 eemaldamiseks tõmmake see noolega näidatud suunas ära.
Pildiotsija serva F
Q
 tagasi paigaldamiseks 
seadke see pildiotsija servas oleva vaoga 
kohakuti ning suruge oma kohale.
• Kui pildiotsija pilti on raske näha ka pärast 
dioptri reguleerimist, kasutage diopterläätse 
adapterit M. Selleks peab pildiotsija serv F
Q
 
olema eemaldatud. (lk.250)
UP
AF raam
UP
e_kb464_84percent.book  Page 48  Monday, October 6, 2008  11:03 AM