Pentax km Operating Guide (et)

Download
49
Alustamine
2
Kaamera sisse- ja väljalülitamine
1
Lükake pealüliti asendisse [ON].
Kaamera lülitub sisse.
Kaamera väljalülitamiseks lükake 
pealüliti asendisse [OFF].
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitage see alati välja.
• Kui teatud aja jooksul ühtegi operatsiooni ei toimu, lülitub kaamera välja. Kui kaamera 
on end automaatselt välja lülitunud, siis lülitage see tagasi sisse või teostage mõni 
järgnev operatsioon.
• Vajutage päästik poolenisti alla.
• Vajutage Q nuppu.
• Vajutage M nuppu.
• Vaikimisi seadistuste kohaselt lülitub kaamera välja kui 1 minuti jooksul pole ühtegi 
operatsiooni toimunud. Seadistust saab muuta [Auto Power Off] alt [R Set-up 2] 
menüüs. (lk.225)
e_kb464_84percent.book  Page 49  Monday, October 6, 2008  11:03 AM