Pentax km Operating Guide (et)

Download
50
Alustamine
2
Algseaded
Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub 
LCD monitorile [Language/
] dialoog. 
Allpool on toodud juhised õige kuupäeva, 
kellaaja ja töökeele seadistamiseks. Kui need 
seadistused on kord tehtud, pole neid enam 
järgmistel sisselülitamistel vaja teha.
Kui kaamera sisselülitamisel ilmub ekraanile 
Date Adjust dialoog, järgige töökeele ja kellaaja 
seadistamiseks “Kuupäeva ja kellaaja seadistamine” 
(lk.54) protseduure.
Valige kaamera töökeel. Valida saab: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, portugali, 
itaalia, flaami, taani, kreeka, rootsi, soome, poola, tšehhi, ungari, türgi, vene, korea, 
hiina (traditsionaalne/lihtsustatud) ja jaapani keele vahel.
1
Valige noolenuppude (2345
abil sobiv töökeel.
Töökeel
MENU
Cancel
OK
OK
MENU
Cancel
Date Adjust
Date Style
01
/
01
2008
/
00 : 00
Date
Settings are completed
Time
OK
OK
OK
mm/dd/yy 24h
MENU
Cancel
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 50  Monday, October 6, 2008  11:03 AM