Pentax km Operating Guide (et)

Download
51
Alustamine
2
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub [Initial Setting] menüü 
valitud keeles.
Vajutage kaks korda (3) noolenuppu ning 
kui kodulinna seadistamist ei teostata, 
jätkake punktist 10.
3
Vajutage (3) noolenuppu.
Kursor liigub 
W
 valikule.
4
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [W Hometown] menüü.
5
Valige noolenuppude (45
abil sobiv töökeel.
6
Vajutage (3) noolenuppu.
Kursor liigub [DST] (Daylight Saving Time — suveaeg) valikule.
7
Valige (45) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas).
8
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera ekraanile naaseb [Initial Setting] vaade.
9
Vajutage (3) noolenuppu.
Kursor liigub [Text Size] valikule.
MENU
Cancel
Initial Setting
English
New York
Text Size
Std.
Settings are completed
MENU
Cancel
10:39AM
OK
OK
Hometown
New York
New York
DST
e_kb464_84percent.book  Page 51  Monday, October 6, 2008  11:03 AM