Pentax km Operating Guide (et)

Download
52
Alustamine
2
10
Vajutage (5) noolenuppu ning 
valige (
23) noolenuppude 
abil [Std.] või [Large].
[Large] puhul kuvatakse 
menüüd suurendatuna.
11
Vajutage 
4 nuppu.
12
Valige (3) noolenupu abil 
[Settings are completed].
13
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub [Date Adjust] menüü.
Käesolevas juhendis kasutatavatel illustratsioonidel on [Text Size] seadistus [Std.].
MENU
Cancel
Initial Setting
English
New York
Text Size
Settings are completed
OK
OK
OK
Large
Std.
MENU
Cancel
Initial Setting
English
New York
Text Size
Std.
Settings are completed
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 52  Monday, October 6, 2008  11:03 AM