Pentax km Operating Guide (et)

Download
53
Alustamine
2
Kui olete valinud vale töökeele
Kui valisite [Language/
] menüüst vale töökeele ning liikusite [Date Adjust] 
dialoogi, võite järgmiste sammude abil valida õige töökeele.
Kui lülitusite pildistusrežiimi (ning kaamera on pildistamiseks valmis), 
teostage töökeele korrigeerimiseks alates punktist 2 järgmised sammud.
1
Vajutage monitorile juhiste 
kuvamiseks üks kord 
nuppu.
Paremal kuvatud vaade on näide juhiste 
kuvast. Kuva sõltub valitud töökeelest.
Juhised ilmuvad ekraanile 3 sekundiks.
2
Vajutage üks kord 
3 nuppu.
[A 1] kuvatakse ülemisel lehel.
H kuvatakse kui režiimiketas 
on 
H asendis.
3
Vajutage viis korda (5) noolenuppu.
[R 1] kuvatakse ülemisel lehel.
Kui režiimiketas on 
H asendis, vajutage (5) nuppu kuus korda.
4
Valige (3) noolenuppude abil [Language/
].
5
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Language/
] menüü.
6
Valige noolenuppude (2345) abil sobiv töökeel 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub [R Set-up 1] menüü valitud keeles.
Soovitud [Hometown] kodulinna, kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks lugege 
viidatud lehekülgi.
• Kodulinna muutmiseks: “Maailma aja seadistamine” (lk.216)
• Kuupäeva/kellaaja muutmiseks: “Kellaaja, kuupäeva ja esitlusviisi muutmine” 
(lk.216)
P
P
ίυΈρθ
ίυΈρθ
ু൲Ⴚ੄
ু൲Ⴚ੄
2008/01/01
2008/01/01
00:00
00:00
e_kb464_84percent.book  Page 53  Monday, October 6, 2008  11:03 AM