Pentax km Operating Guide (et)

Download
54
Alustamine
2
Seadistage õige kell, kuupäev ning nende esitlusviis.
1
Vajutage (5) noolenuppu.
Kursor liigub [mm/dd/yy] valikule.
2
Valige (23) noolenuppude abil 
sobiv kuupäeva esitlusviis.
3
Vajutage (5) noolenuppu.
Kursor liigub [24h] valikule.
4
Valige (23) noolenuppude 
abil 24h (24-tunnine kell) 
või 12h (12-tunnine kell).
5
Vajutage (5) noolenuppu.
Kursor naaseb [Date Style] valikule.
• Kui [Hometown] ja kuupäev/kellaaeg on seadistamata, kuvatakse [Initial Setting] 
või [Date Adjust] dialoog kaamera sisselülitamisel uuesti.
• Kui te pole avanud [Date Adjust] dialoogi, saab [Language/
] dialoogis valida 
uue töökeele (5) noolenupuga.
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
MENU
Cancel
Date Adjust
Date Style
01
/
01
2008
/
00 : 00
Date
Settings are completed
Time
OK
OK
OK
mm/dd/yy 24h
MENU
Cancel
Date Adjust
01
/
01
2008
/
00 : 00
Date Style
Date
Settings are completed
Time
OK
OK
OK
24h
mm/dd/yy
e_kb464_84percent.book  Page 54  Monday, October 6, 2008  11:03 AM