Pentax km Operating Guide (et)

Download
3
Üldine käsitsemine
Antud peatükk selgitab üldisemat pildistamist I (Auto Picture) 
automaatse pildiprogrammiga.
Keerukamate funktsioonide ja pildistusseadistuste kohta lugege 
peatükist 4.
Üldine käsitsemine  ......................................................58
Suumobjektiivi kasutamine .........................................64
Integreeritud välklambi kasutamine ...........................65
Piltide taasesitus ..........................................................72
e_kb464_84percent.book  Page 57  Monday, October 6, 2008  11:03 AM