Pentax km Operating Guide (et)

Download
58
Üldine käsitsemine
3
Üldine käsitsemine
Pildistamisel on oluline ka kaamera hoidmise võtted.
• Hoidke kaamerat kindlalt mõlema käega.
• Vajutage päästik pildistamisel õrnalt alla.
Kaamera hoidmine
• Kaamera värina vältimiseks kasutage võtteks statiivi või toetage ennast pildistamisel 
näiteks vastu lauda, puud või seina.
• Individuaalsetele erinevustele vaatamata on käest pildistamisel säriaja rusikareegel 
1/(kus x on objektiivi fookuskaugus ×1,5). Näiteks 50 mm fookuskauguse puhul on 
minimaalseks säriajaks 1/75 sek, 100 mm puhul 1/150 sek. Kui säriajad on sellest 
pikemad, kasutage värina vältimiseks statiivi või stabilisaatorit. (lk.121)
• Kaamera värina vältimiseks teleobjektiiviga pildistamisel tuleks kasutada statiivi, 
mis on raskem kui kaamera koos teleobjektiiviga.
• Ärge kasutage stabilisaatorifunktsiooni statiivilt pildistamisel. (lk.122)
Horisontaalne
Vertikaalne
e_kb464_84percent.book  Page 58  Monday, October 6, 2008  11:03 AM