Pentax km Operating Guide (et)

Download
5
KAAMERA OHUTUKS KASUTAMISEKS.......................................................... 1
KAAMERA KOHTA ............................................................................................ 1
ETTEVAATUSABINÕUD AKUDE KÄSITSEMISEL........................................... 2
Käsitsemise meelespea ..................................................................................... 2
Sisukord ............................................................................................................. 5
Kasutusjuhendi ülesehitus ............................................................................... 11
Enne kaamera kasutamist
13
e Kaamera omadused ..................................................................... 14
Pakendi sisu kontrollimine ..................................................................... 16
Osade nimetused ..................................................................................... 17
Pildistusrežiim .................................................................................................. 18
Taasesitusrežiim .............................................................................................. 20
Ekraani näidud ......................................................................................... 22
Monitor ............................................................................................................. 22
Pildiotsija.......................................................................................................... 28
Kuidas muuta seadistusi......................................................................... 30
Otsenuppude kasutamine ................................................................................ 30
Juhtpaneeli kasutamine ................................................................................... 31
Menüüde kaustamine ...................................................................................... 32
Abiinfo funktsiooni kasutamine ............................................................. 34
Alustamine
35
Rihma kinnitamine ................................................................................... 36
Akude paigaldamine ................................................................................ 37
Aku laetuse indikaator ..................................................................................... 39
Hinnanguline piltide mahtuvus ja taasesituse kestus (Uute patareidega)........ 39
Vooluadapteri kasutamine (Eraldi müüdav lisavarustus) ................................. 40
SD mälukaardi eemaldamine/paigaldamine .......................................... 42
Pikslite arv ja kvaliteeditase ............................................................................. 44
Objektiivi paigaldamine........................................................................... 46
Pildiotsija dioptri reguleerimine ............................................................. 48
Kaamera sisse- ja väljalülitamine........................................................... 49
Algseaded................................................................................................. 50
Töökeel ............................................................................................................ 50
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine ................................................................. 54
Sisukord
e_kb464_84percent.book  Page 5  Monday, October 6, 2008  11:03 AM