Pentax km Operating Guide (et)

Download
59
Üldine käsitsemine
3
e kaameral on mitmed pildistus-, teravustamis- ja võtterežiimid, 
mis võimaldavad loomingulist vabadust. Antud osa õpetab pildistama 
vaid nupuvajutuse abil.
1
Valige režiimikettal I.
Kaamera valib pildistatava jaoks 
optimaalse pildiprogrammi.
1 Stseenile vastava pildiprogrammi 
valimine (lk.80)
2
Lükake teravustamisrežiimi 
valiku nupp asendisse 
=.
Aktiveerub 
= automaatteravustamise režiim. 
Kui vajutate päästiku poolenisti alla, 
toimub
= režiimi puhul automaatne 
teravustamine. (lk.109)
Pildistamine optimaalsete seadistustega
MF
AF
e_kb464_84percent.book  Page 59  Monday, October 6, 2008  11:03 AM