Pentax km Operating Guide (et)

Download
60
Üldine käsitsemine
3
3
Vaadake pildistatavat 
läbi pildiotsija.
Suumobjektiivi abil on võimalik muuta 
pildistatava suurust (ehk objektiivi vaatenurka).
1 Suumobjektiivi kasutamine (lk.64)
4
Kadreerige pildistatav AF raami 
sisse ning vajutage päästik 
poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. 
Kui pildistatav on terav, ilmub 
] fookusindikaator pildiotsijasse.
I (Auto Picture) valitakse sobivaim 
pildiprogramm automaatselt järgmiste 
hulgast: U (Standard)/= (Portrait)/
s (Landscape)/q (Macro)/
\ (Moving Object)/. (Night Scene Portrait).
Vajadusel avaneb välklamp automaatselt.
1 Päästiku kasutamine (lk.62)
1 Raskesti teravustatavad objektid (lk.63)
1 Integreeritud välklambi kasutamine (lk.65)
5
Vajutage päästik lõpuni alla.
Toimub pildistamine.
MF
AF
Fookusindikaator
Välgu olek
e_kb464_84percent.book  Page 60  Monday, October 6, 2008  11:03 AM